Coaching in accepteren nieuwe lagere functie

Aanleiding

Een financieel manager legt mij de zaak voor van een medewerker die nu voor de derde keer gedegradeerd wordt. Dit heeft vergaande gevolgen op zakelijk, emotioneel en financieel gebied.

Aanpak

Tijdens het intakegesprek valt al op hoe bescheiden, integer, onzeker en behulpzaam deze medewerker is. De eerste opdracht is na te denken over wat dit traject voor haar moet opleveren omdat we aan de situatie zelf niets kunnen doen. In de eerste drie coachings(counseling) gesprekken komt naar voren dat zij moeite heeft met het voortouw nemen; zij is liever op de achtergrond aanwezig wat ook blijkt uit haar passieve houding tijdens eerdere MT overlegmomenten. Op mijn vragen komt vaak het antwoord: “dat weet ik nu niet, daar moet ik eerst over nadenken”. Door hier dieper op in te gaan blijkt de onzekerheid steeds duidelijker. Ze geeft uiteindelijk aan zich overvraagd te voelen en blij te zijn met de nieuwe functie die haar beter past. Wel is het nog lastig dit te accepteren.

Opbrengst

Met de oplossingsgerichte gespreksvoering weet ze zelf concrete gedragingen te noemen die haar helpen zich weer in hetzelfde team te plaatsen waar ze eerder leiding over heeft gegeven. Ze realiseert zich hoe fijn deze mensen het altijd hebben gevonden dat zij altijd klaar heeft gestaan voor anderen en hoe zij haar nu helpen. Ze kan nu ook heel duidelijk benoemen waarin ze verder geholpen wil worden, welke taken haar goed afgaan en is enthousiast geworden dit met haar leidinggevende te willen bespreken. De passieve teruggetrokken houding is veranderd in een positieve proactieve attitude. De kernvraag bleek: waar wil je over een half jaar staan? Wat wil je dan bereikt hebben? Het antwoord: "terug kunnen blikken op een half jaar zonder stress en met een goed en voldaan gevoel de vakantie in te kunnen gaan. Ik ben bereid om me in te zetten voor de nieuwe functie die mij ook voordelen biedt. De financiële aderlating heb ik er dan graag voor over omdat dit mij nu veel meer rust geeft". Het traject is afgesloten met hele concrete afspraken met de leidinggevende en de directe collega’s waarin iedereen zich heeft kunnen vinden.

Neem contact op
Contactgegevens
Contactpersoon: Jose Raves
Telefoon: 06 18 62 48 67
E-mailadres: Enable JavaScript to view protected content.
KvK: 59872209
linkedin
Missie en visie
De missie van Teamconnexion is bij te dragen aan duurzame gedragsverandering om het beste uit mensen te halen. Hierdoor worden prestaties verbeterd, vaardigheden en competenties eigen gemaakt om persoonlijke groei en teamontwikkeling te bevorderen.
Bel mij terug
Ja, ik ben geïnteresseerd in de diensten van Teamconnexion.
Twee Man Sterk