Teamcoaching in belemmerende klaagcultuur

Aanleiding

Een directeur heeft mij gevraagd om met het team te werken aan een meer proactieve houding als het gaat om schoolontwikkeling. Hij vindt dat er hard gewerkt wordt waarbij er veel geklaagd wordt en er nauwelijks bereidheid is zich in te zetten voor vernieuwingen. Daarnaast blijven met name de prestaties op het gebied van taal behoorlijk achter.

Aanpak

Tijdens dit traject valt op hoe een paar teamleden elkaar versterken in het klagen.Zij drukken een behoorlijke stempel op de groep als geheel. Sommigen geven heel voorzichtig aan hier last van te hebben en onvoldoende vertrouwen te hebben om elkaar hierop aan te kunnen spreken. De opdracht is dat elk teamlid aangeeft wat hij of zij nodig heeft om zich veilig te voelen en uit te kunnen spreken. Door de achterliggende intenties van het klagen op tafel te krijgen, is men gaan inzien dat er vooral zorg wordt uitgesproken! Ik heb hierbij de opdracht gegeven kritiek op een ander om te buigen tot een wens. Dit is aan de ene kant heel heftig geweest alsook boeiend om te zien hoe weerstand werd omgebogen tot een bereidheid tot samenwerking en elkaar willen begrijpen. Ik heb hiervoor de denkstijlen van Bono gebruikt omdat dit een veilige manier is om verschillen onderling te kunnen duiden. De directeur heeft van mij de opdracht gekregen stelliger te zijn naar het team toe, en meer uitleg te geven over de stappen die hij nog wil gaan zetten met de daarbij achterliggende (noodzaak) redenen. Tijdens de tweede dag hebben we samen gekeken naar de taalprestaties. Waar liggen aandachtspunten die als belemmerende factoren aan te wijzen zijn op zowel leerling-, als leerkracht- en organisatieniveau.

Opbrengst

Dit heeft geleid tot ondermeer afspraken over samen lessen voorbereiden, bij elkaar in de klas kijken en meer gedifferentieerd aanbod te doen naar de leerlingen toe. Vanuit elke bouw is er nu een teamlid dat terugkoppelt wat dit heeft opgeleverd en tegelijkertijd de doorgaande leerlijn voor ogen houdt. De gebruikte methode wordt kritisch tegen het licht gehouden en men schakelt een taalspecialist in om met name het begrijpend lezen op een hoger niveau te kunnen tillen. Daarnaast hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt over hoe het teamoverleg in te vullen en te structureren waarbij van iedereen inzet wordt verwacht. Teamleden nodigen elkaar nu meer uit tot inbreng in plaats van steeds zelf het woord te hebben. De laatste vijf minuten van elk overleg wordt voortaan besteed aan het met elkaar terugkijken op hoe het overleg is gegaan, waar ze trots op kunnen zijn en waar nog voor een volgende keer aandachtspunten liggen. Ik ben heel stellig geweest in het feit dat het NIET alleen de taak van de directeur is het overleg goed te laten verlopen maar dat dit een ieders eigen verantwoordelijkheid is.

Neem contact op
Contactgegevens
Contactpersoon: Jose Raves
Telefoon: 06 18 62 48 67
E-mailadres: Enable JavaScript to view protected content.
KvK: 59872209
linkedin
Missie en visie
De missie van Teamconnexion is bij te dragen aan duurzame gedragsverandering om het beste uit mensen te halen. Hierdoor worden prestaties verbeterd, vaardigheden en competenties eigen gemaakt om persoonlijke groei en teamontwikkeling te bevorderen.
Bel mij terug
Ja, ik ben geïnteresseerd in de diensten van Teamconnexion.
Twee Man Sterk