Leidinggevenden

Jij als leidinggevende staat voor de uitdaging het beste uit jouw medewerkers te halen, het beste uit je team te halen waardoor de afdeling, het bedrijf efficiënt en effectief kan functioneren en de teamleden tot hun recht komen. Je kunt soms het gevoel hebben er alleen voor te staan als ‘go between’ tussen het eigen team en eigen leidinggevende(n). Vaak onder werkdruk wat stress kan opleveren: het 'ren je rot' dilemma. Ook de eigen wijze van communiceren blijkt niet altijd even effectief te zijn en vooral emotionele reacties op te roepen.

Vraagstukken waar je mee worstelt liggen vaak op het terrein van beter leren plannen en organiseren, effectief leidinggeven, balans vinden in delegeren en loslaten, vergroten van zelfverantwoordelijkheid, teamontwikkeling, omgaan met weerstand en emoties, samenwerking alsook persoonlijke groei. We brengen in beeld wat belemmerende denkbeelden zijn welke leiden tot een negatieve selffulfilling prophecy. Waar ben jezelf reactief in of sta je toe dat teamleden zich reactief blijven opstellen met als aandachtspunt hierbij hoe dit reactieve gedrag om te buigen tot proactief gedrag. Belangrijk hierbij is steeds het leren te stellen en bewaken van doelen welke leiden tot een beter functioneren. Door de regie te nemen over wat belangrijk is en tot betere resultaten leidt, leer je ‘nee’ te zeggen tegen zaken die belemmerend werken en de verantwoordelijkheid daar te laten waar die hoort. Zicht krijgen op eigen kwaliteiten en valkuilen maakt dat door deze zelfreflectie meer win win ontstaat in persoonlijke doelen en die van het team. Onderlinge verschillen worden veel beter benut en mensen hierdoor meer in hun waarde gelaten. Door samen kritisch te kijken naar de eigen invulling van werkzaamheden en manier van communiceren kunnen we reflecteren op het proces en de uitkomst. Hierdoor ontstaat inzicht in (mis)communicatiepatronen zodat hier beter op geanticipeerd kan worden. Het traject wordt afgesloten met concrete acties om het geleerde te kunnen borgen.

Meld je aan
Aantal sessies: Tussen de 6 en 10 sessies van anderhalf uur
Contactgegevens
Contactpersoon: Jose Raves
Telefoon: 06 18 62 48 67
E-mailadres: Enable JavaScript to view protected content.
KvK: 59872209
linkedin
Missie en visie
De missie van Teamconnexion is bij te dragen aan duurzame gedragsverandering om het beste uit mensen te halen. Hierdoor worden prestaties verbeterd, vaardigheden en competenties eigen gemaakt om persoonlijke groei en teamontwikkeling te bevorderen.
Bel mij terug
Ja, ik ben geïnteresseerd in de diensten van Teamconnexion.
Twee Man Sterk