Persoonlijk

Soms valt het zwaar. Het werk, de collega’s, de leidinggevende, de druk, moeilijk keuzes maken en nee kunnen zeggen, last van eerdere ervaringen en stressvolle situaties. Dan is counseling een vorm van milde psychosociale hulpverlening waarbij onderliggende motieven en waarden worden besproken. Door naar een bepaalde situatie te kijken, gaan we veelal door opvoeding, cultuur en eerdere ervaringen op een ‘eigen’ manier hierover denken en oordelen. We oefenen met betekenisgeving aan situaties die de gecoachte als stressvol ervaart. Hoe laat is het? Wat vind je zelf? Waar wil je naar toe? Wat denk jij? Coachen is inderdaad de kunst van het vragen stellen. Maar als ik ergens voor het eerst binnenkom en ik vraag de weg naar het kantoor van de directeur, dan hoop ik toch echt dat ze me kant en klaar de weg wijzen en NIET antwoorden met: Hoe denk je dit zelf te gaan oplossen?

Coachen moet naar een vooraf bepaald doel en resultaat leiden. In ieder geval een groei in persoonlijke en/of professionele doelen. Wel kan het zijn dat tijdens een traject het doel wordt bijgesteld. Wanneer het doel niet of nog onduidelijk is, is coaching je begeven op glad ijs. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte. Coachen betekent ook durven te confronteren; de ander een spiegel voorhouden en soms zelfs confronteren met het feit dat de ander niet in de spiegel kijkt. Coachen is opdrachten durven te geven en daarop reflecteren. Wat gaat nu goed, waar ga je mee stoppen omdat het niet werkt, waar ga je meer van doen omdat het wel werkt. Soms lukt het niet met coachen alleen. Wanneer een cliënt worstelt met persoonlijke problematiek dat doorwerkt in het zakelijk (lees ook dagelijks) functioneren, is soms een uitstap naar counseling gewenst. Hierin gaan we dan op zoek naar welke achterliggende factoren een rol spelen die de groei en ontwikkeling in de weg staan (denk bijvoorbeeld aan een leidinggevende die nooit “Nee” durft te zeggen omdat de behoefte aan aardig gevonden te worden groot is als gevolg van gevoelens van falen en onzekerheid). Hierdoor komt er zicht op eigen kwaliteiten, waarbij de eigen houding en de effecten hiervan op het persoonlijk alsook zakelijk functioneren al spiegelend worden voorgehouden. Afhankelijk van de te stellen doelen, wordt bagage aangereikt met specifieke interventies en methodieken. Hierdoor ontstaat inzicht en bewustzijn om mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling aan te pakken. Deze worden eigen gemaakt gedurende het traject middels concrete opdrachten. Resultaten worden direct merkbaar. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Door op zoek te gaan naar wat de gecoachte belemmert en hier mee af te rekenen, kan deze slimmer en effectiever in het leven staan.

Meld je aan
Aantal sessies:
Contactgegevens
Contactpersoon: Jose Raves
Telefoon: 06 18 62 48 67
E-mailadres: Enable JavaScript to view protected content.
KvK: 59872209
linkedin
Missie en visie
De missie van Teamconnexion is bij te dragen aan duurzame gedragsverandering om het beste uit mensen te halen. Hierdoor worden prestaties verbeterd, vaardigheden en competenties eigen gemaakt om persoonlijke groei en teamontwikkeling te bevorderen.
Bel mij terug
Ja, ik ben geïnteresseerd in de diensten van Teamconnexion.
Twee Man Sterk