Fusie of reorganisatie

Veranderingen in het verleden zijn vaak van invloed op het functioneren van teams in het heden. Daarom is het van belang om problemen en oorzaken bespreekbaar te maken. Wat een team op een bepaald moment ís qua functioneren, wordt mede bepaald door wat er zoal aan dat moment vooraf is gegaan. Vaak kun je dit herkennen aan de symptomen zoals hoog personeelsverloop en ziekteverzuim, eilandencultuur, ontbreken van motivatie, niet afronden van opleidingen, personeelsconflicten, etc.

Culturele verschillen veroorzaken verschillen in communicatie, gedrag, waarden, normen, denk- en leef/werkpatronen. Om deze verschillen te begrijpen en te overbruggen, is het in de communicatie van belang om kennis te nemen van elkaars waarden, normen en/of referentiekader. Dan verloopt de communicatie beter. Een onbevooroordeelde houding is daarbij belangrijk om de verbinding te maken tussen het verleden van de teamleden, het heden en de gezamenlijke toekomst. Niet ZIJ ZIJN GEK, WEL: elkaar willen begrijpen, elkaars motieven achterhalen, waardeoordelen opschorten en juist open staan voor de onderlinge verschillen zodat we elkaar niet meer als  'alien’ ervaren. Op zoek naar het gemeenschappelijk belang, doelen en afspraken over hoe we die als één team kunnen bereiken. We brengen samen het team op de nieuwe koers en leren elkaar te stimuleren en te motiveren middels een kompas van onderling vertrouwen en effectieve samenwerking.

Een maatwerktraject gericht op een goede start waarin veiligheid, betrokkenheid, verbinding met elkaar en de teamdoelen in een open sfeer de basis vormt voor de verdere teamontwikkeling. Het opbouwen van een team vanuit verschillende achtergronden en cultuur staat centraal.

Meld je aan
Aantal sessies: Tussen 6 en 8 dagdelen of aaneengesloten. Indien gewenst vervolgd met het volgen van specifieke trainingen zoals feedbackgesprekken, lastige communicatie en effectieve besluitvorming.
Contactgegevens
Contactpersoon: Jose Raves
Telefoon: 06 18 62 48 67
E-mailadres: Enable JavaScript to view protected content.
KvK: 59872209
linkedin
Missie en visie
De missie van Teamconnexion is bij te dragen aan duurzame gedragsverandering om het beste uit mensen te halen. Hierdoor worden prestaties verbeterd, vaardigheden en competenties eigen gemaakt om persoonlijke groei en teamontwikkeling te bevorderen.
Bel mij terug
Ja, ik ben geïnteresseerd in de diensten van Teamconnexion.
Twee Man Sterk