Effectieve en creatieve besluitvorming

In elke organisatie dienen regelmatig besluiten genomen te worden. Dit kan zijn bij de top, het middenmanagement maar ook de groepsbesluiten verdienen aandacht. Veel genomen besluiten blijken achteraf niet door iedereen gedragen te worden. Ook kan het zijn dat het genomen besluit niet het oorspronkelijke probleem of situatie afdekt waardoor er vervelende gevolgen ontstaan. Mensen raken hierdoor gefrustreerd.

Sommige besluiten hebben heel veel (onnodig) tijd en energie gekost, of zijn gebaseerd op eenzijdige beeldvorming. Dit kan zijn omdat de teamleden teveel dezelfde opvattingen delen en elkaars meningen gaan versterken. Overhaaste of onvoldoende doordachte besluiten ontstaan wanneer de verschillende mogelijkheden en argumenten onvoldoende in beeld zijn gebracht en doorgesproken. Een ieder heeft zijn eigen standpunten in te brengen, eventuele eigen belangen te volgen. De vaardigheden die de deelnemers hebben voor goede besluitvorming kunnen zeer divers zijn.

De training richt zich dan ook vooral op het leren toepassen van de benodigde vaardigheden, het kunnen volgen van het besluitvormingsproces met de diverse fasen daarin, het kunnen herkennen van valkuilen en knelpunten en het kunnen toepassen van de diverse technieken waaronder ook creatieve werkvormen.

Meld je aan
Duur: 3 dagdelen
Locatie: In company
Groepsgrootte: Maximaal 15

De ultieme patiënten vraag is: 'wat zou u doen, dokter, als u dat had?

Contactgegevens
Contactpersoon: Jose Raves
Telefoon: 06 18 62 48 67
E-mailadres: Enable JavaScript to view protected content.
KvK: 59872209
linkedin
Missie en visie
De missie van Teamconnexion is bij te dragen aan duurzame gedragsverandering om het beste uit mensen te halen. Hierdoor worden prestaties verbeterd, vaardigheden en competenties eigen gemaakt om persoonlijke groei en teamontwikkeling te bevorderen.
Bel mij terug
Ja, ik ben geïnteresseerd in de diensten van Teamconnexion.
Twee Man Sterk