Oplossingsgericht coachen

Bij oplossingsgericht coachen wordt wel over problemen gesproken maar oplossingsgerichte leidinggevenden (coaches) zoeken niet naar probleemoorzaken en stellen geen diagnose op. In plaats daarvan helpen zij medewerker(s) via vragen hun gewenste situatie helder te krijgen in concrete gedragstermen. Door vervolgens te zoeken naar wat in het verleden al heeft gewerkt, doen medewerker(s) concrete ideeën op om stapjes vooruit te zetten. Deze methode is vooral toekomstgericht, en werkt in kleine haalbare stapjes

Bij aanvang onderzoek je als manager en coach wat de medewerker wil bereiken met het gesprek. Je staat stil bij hoe de medewerker zijn of haar situatie ziet. Vervolgens verken je waaraan de medewerker iets veranderd zou willen zien en waarom. Dan onderzoek je hoe de situatie eruit zal zien als de gewenste situatie eenmaal is bereikt en staat concreet stil bij wat er dan beter gaat en hoe de medewerker zichzelf ziet gedragen in die situatie.  Dat kan bijvoorbeeld via een schaalvraag waarbij 10 staat voor de gewenste situatie en 0 voor de situatie waarin er nog niets goeds aanwezig is. Je vraagt hoe hoog op de schaal de medewerker al staat en vraagt door op hoe het al gelukt is om daar te komen. Dan wordt specifiek doorgevraagd over dingen die de medewerker heeft gedaan die al hebben geholpen (een eerder succes). Over dit eerdere succes wordt eveneens doorgevraagd totdat duidelijk wordt wat de medewerker in die situatie heeft gedaan dat werkte. Vervolgens ga je vragen hoe de situatie eruit ziet als de medewerker een stapje hoger op de schaal zal zijn gekomen. Daarna kunnen jullie samen bespreken op wat voor ideeën de medewerker is gekomen om stapjes vooruit te zetten.

In de training oefenen we vooral met vraagtechnieken:

de doe alsof vraag, schaalvragen, vragen naar uitzonderingen op het probleem, eerdere-successenvragen en coping vragen, alsook het aansluiten bij de medewerker.

Ook hier oefenen we met eigen ingebrachte casuïstiek.

Meld je aan
Duur: 6 dagdelen
Locatie: In company
Groepsgrootte: maximaal 15 personen

Een reis van 1000 mijlen begint bij de eerste stap

Contactgegevens
Contactpersoon: Jose Raves
Telefoon: 06 18 62 48 67
E-mailadres: Enable JavaScript to view protected content.
KvK: 59872209
linkedin
Missie en visie
De missie van Teamconnexion is bij te dragen aan duurzame gedragsverandering om het beste uit mensen te halen. Hierdoor worden prestaties verbeterd, vaardigheden en competenties eigen gemaakt om persoonlijke groei en teamontwikkeling te bevorderen.
Bel mij terug
Ja, ik ben geïnteresseerd in de diensten van Teamconnexion.
Twee Man Sterk